Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Özel Eğitim Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Özel Eğitim

Özel Eğitim

Programın Amacı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Özel Eğitim Öğretmenliği programı, özel gereksinimi olan bireylerin ve ailelerinin yeterliliklerine ve farklı gereksinimlerine uygun, öğrenme ve gelişimlerine odaklanan, liderlik ve bilimsel bakış açısına sahip özel eğitim öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğretmen adaylarımıza, 8 yarı yılda farklı gelişim düzeylerindeki özel gereksinimleri olan öğrencilere gelişim alanları ile akademik alanlarda özel destek sağlayabilecek ve öğretim yapabilecek beceriler kazandırılacaktır. Mezunlarımız aldıkları eğitim sonucu özel ve resmi özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları, destek eğitim ortamları ve özel eğitim merkezlerinde özel eğitim öğretmeni olarak çalışabilecektir. Ayrıca özel eğitim öğretmeni olarak, özel gereksinimi olan çocukların değerlendirilme ve tanılama sürecinde, bireysel eğitim programlarının hazırlanmasında ve aile eğitimlerinde ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışabilecektir.       
Açıklamalar
Özel eğitim bölümünün misyonu, özel gereksinimi olan çocukların/bireylerin bilimsel kanıta dayalı yöntem, araştırma ve hizmetler aracılığı ile  bilgi, beceri ve gelişimlerini destekleyerek yaşam kalitelerini arttırmaktır. 
Özel eğitim bölümünün vizyonu, özel gereksinimi olan çocukların/bireylerin ve ailelerinin toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız, üretken ve toplumla bütünleşebilmelerini hedefleyen öğretmenler yetiştirmektir.
Özel eğitim öğretmenliği programı öğrencilerinin mezun olabilmesi için asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.