Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Academic Staff
Professor Latife BIYIKLI
Professor Tevhide KARGIN
Assistant Professor Latife ÖZAYDIN
Assistant Professor Nilay KAYHAN
Professor İ. Funda ACARLAR
Research Asisstant Merih TOKER
Research Asisstant Sevim KARAHAN
Research Asisstant Hilal GENGEÇ
Professor Latife BIYIKLI

Personal Information
Bachelor's Degree :
Post Graduate :
PhD :

Phone :
Room :
E-Mail : latife.biyikli@hku.edu.tr
Personal Web Page :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profile :
Facebook Profile :
Twitter Profile :
Latife BIYIKLI
Academic Curriculum Vitae
6.2. Ph.D Dissertations:
NoPublish TimeContent
1 1998 Kanık-Rihter, Nuray (1998) "Erken eğitimin gelişim geriliği olan bebeklerin annelerinin stres ve anneler ile bebeklerin etkileşim düzeylerine etkisi." Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 
2 1998 Günayer Şenel, Hatice (1998) "Okuma güçlüğü olan ve olmayan ilkokul öğrencilerinin okuma düzeylerinin ve dislektik özelliklerinin karşılaştırılması". Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
3 1990 Civelek, Ali (1990). " Eğitilebilir zihinsel özürlü çocukların sosyal kabul görmelerinde bütünleştirmenin etkileri". Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
4 1984 Akkök, Füsun (1984) "Davranışsal yaklaşıma dayalı aile rehberliğinin öğretilişim çocukların özbakım becerilerinin gelişimine etkisi."
7.2. Articles Published in International Other Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 1999 Bıyıklı, L. (1999) "The Learning- Disabled Child" adlı kitabın editörlüğünü yapmakta ve yayına hazırlamaktadır.
2 1995 Bıyıklı,L. (1995). Zihinsel Özürlü Bir Çocuğum Var. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınlan, (ortak yayın) No:2,Ankara
3 1995 Bıyıklı,L. (1995). İşitme Özürlü Bir Çocuğum Var. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları (Ortak yazarlı) No 3 Ankara.
 
4 1989 Bıyıklı, L. (1989). Bedensel Özürlü Çocukların Benlik Kavramı", A.Ü.Basımevi. Ankara
7.3. Papers presented in International Academic Meetings and published in Their Proceedings
NoPublish TimeContent
1 1997 Bıyıklı, L. (1997). Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar. Milli Eğitim, Sayı : 136, Ankara.
            
2 1970 Bıyıklı(Ceritoğlu), L. &,Ass.Dr. Akyüz, Y. (1970). "Eğitim Dünyasından Haberler. Ayyıldız Matbaası AŞ. Ankara.
7.4. International Books or Chapters Written
NoPublish TimeContent
1 1995 Bıyıklı,L. (1995). Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve SOS. Çocuk Köyleri". A.Ü.Hukuk Fakültesi. Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu'na Armağan. S. 171-183., Ankara.
2 1994 Bıyıklı, L. (1994). Özel Eğitim Konferansları A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi Cilt 1, Sayı 4, S 60
3 1990 Bıyıklı, L. (1990, Eylül). Müzik terapi. Eğitim Bilimleri 1.Ulusal Kongresi Bildirileri. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları S 225-229, Ankara.
4 1990 Bıyıklı, L. (1990, Eylül). Bedensel özürlü çocukların benlik kavramı (kısaltılmış araştırma) Eğitim Bilimleri 1.Ulusal Kongresi. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını. S 143-153, Ankara
5 1989 Bıyıklı, L. (1989). Çocukta tik. Eğitim ve Bilim Dergisi, 3, (72), 8.31. Ankara,. 
6 1989 Bıyıklı,L.(1989). Özürlü çocuk. toplum ve   aile. A.Ü.Eğitim Bilimleri Dergisi. S.633-641.
7 1988 Bıyıklı, L. (1988). Ülkemizde zihinsel özürlü çocukların eğitimindeki güçlükler ve çözüm yolları A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21, (1-2).
 
8 1988 Bıyıklı, L. (1988). Yetiştirme yurdundaki çocukların zihinsel ve psiko-sosyal gelişimlerinin incelenmesi A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 20, (1-2), 87-98.
 
9 1988 Bıyıklı,L. (1988). Okul Korkusu. A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.
 
10 1986 Bıyıklı, L. (1986). Piaget'ye göre 0-2 yaş arası zeka gelişimi. A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 19, (1-2), 249-259
 
11 1983 Bıyıklı, L. (1983). SOS Çocuk Köyler Eğitim ve Bilim Dergisi, 8, (43), 3-13.
 
12 1983 Bıyıklı,L (1983) Koruyucu aile bakımı A.Ü.Eğitim Bilimleri  Fakültesi Dergisi, 16, (1), 11-15.
 
13 1983 Bıyıklı, L. (1983). Gelişmiş ülkelerde suçlu ve korunmaya muhtaç çocuklar için koruyucu aile uygulaması. A.Ü.Eğitim Bilimleri   Fakültesi   yayınlan. Ankara, No: 130, s. 61-67.
14 1980 Bıyıklı,L. (1980). Korunmaya muhtaç çocuklar ve eğitimleri. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi. (Çoğaltma)
 
15 1976 Bıyıklı,L. (1976). Özel eğitime muhtaç olma nedenleri ve önleme yolları. A.Ü.Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1-4), 487-501
9. Administrative Duties
NoPublish TimeContent
1 1999 The First Presidency of the First Council of Ministers to be held between 1-3 December 1999. (Full participation of disabled people in social life)
2 1998 Member of the Advisory Board of the Blind Foundation. 1998, Ankara.
3 1998 Small Steps Project - Faculty of Educational Sciences, Department of Special Education. Project manager, 1998. Ankara.
4 1997 United Nations First Country Report on the Convention on the Rights of the Child - Rapporteur President and 2nd Chairman of the Commission. 1997, Ankara.
5 1996 Member of the Preparatory Commission "Decree on the Special Education Law No: 573". 1996, Ankara.
6 1995 Social Services Child Protection Agency (1995). "Membership Issue of Questions on the Implementation of the Law on Children in Need of Protection No. 2828".
7 1991 I. Membership of Special Education Council 13-15 May 1991-Ankara (Presidency of Children and Education Commission with Compliance Issues)
8 1990 Member of the "Development of Policy for Disabled Persons" Commission of the Research Department of the SPO Social Planning Department. (3rd Working Group Chair). September, 1990.
9 1990 Participant of the "Children with special interest and education" Working Party. (Gifted Talent Group Presidency) UNICEF, 1990.
10 1988- A.Ü.Estitimle Therapy Application and Research Center, Member of the Central Committee, 1988. Still continuing