ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

Anabilim Dalı Başkan Mesajı

Sevgili Gençler,

Eğitim öğretim her birey için temel bir haktır. Ailede başlayan bu süreç okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları sonrasında üniversitelerde devam etmektedir. Mezunlarına akademik, sosyal, kültürel yönden bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmayı hedefleyen üniversiteler; bir bakıma gençlerimizin bilimsel düşüncenin önemine inanan, iletişim becerileri yönünden olumlu bir tavır gösteren, insan haklarına saygı duyan, demokratik tutum sergileyen ve dünya vatandaşı olma yolundaki yeterliklerine katkı sağlayan eğitim kurumlarıdır. Bu bağlamda Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü olarak çağımızın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri sizlere kazandırmayı, her öğrencimizi hukukun üstünlüğüne inanan, evrensel ilkeleri benimsemiş eğitimin kanıt temelli, adil bir hak olduğu gerçeği ile mesleki uygulamalar yapan mezunlar olarak uğurlamayı hedeflemekteyiz.

Ülkemizin en avantajlı yanlarından biri, genç nüfusa sahip olma potansiyelidir. Ancak geleceğin toplumunu oluşturmak için okul öncesinden başlayarak tüm eğitim kademelerimizde çocuklarımıza evrensel ilkeler, milli, manevi değerlerimiz, kültürel mirasımızın kazandırılması önem taşımaktadır. Nitekim genç nüfusun üretkenliği, nitelikli iş gücü durumu; aldıkları eğitim-öğretim hizmetlerinin niteliği ile ilişkili görülmektedir. Bu nedenle amacımız siz öğretmen adaylarının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen eğitimi ve özel eğitimi öğretmenliği mesleki yeterliklerine yönelik yasal düzenlemelerle belirtilen yetkinliklerle mezun olmanızdır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla 2015-2016 öğretim yılında açılarak ilk öğrencilerini 2016-2017 yılında almıştır. Nitelikli öğretmen yetiştirmeyi bir sorumluluk olarak gören bölümümüz, ülkemizde devlet ve vakıf üniversiteleri arasında Özel Eğitim Programı haline dönüştürülen anabilim dallarının birleştirilmesi kararı sonrasında açılan ilk program olma özelliğini taşımaktadır. Kanıt temelli ve bilimsel dayanaklı uygulamaları önemseyen işbirliğine dayalı bir anlayışı ilke edinen, bireysel farklılıkları temel alarak toplum kaynaklarını araştırma ve kaynakların kullanılmasında danışmanlık yapma, hizmet sunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı öncelikli hedef olarak benimseyen öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Alan eğitimi, seçmeli dersler ve genel kültür derslerinizin akademik boyutunu oluşturduğu eğitim sürecinizin, yanı sıra uygulama ve araştırma merkezindeki, okul gözlemi ve kurum deneyimi derslerinizdeki kazanımlarınızın sizleri meslek hayatına tam donanımlı bir biçimde hazırlayacak ölçütte olması en büyük gayemizdir. Teorik ve uygulamaların birlikte yürütülerek öğrenci merkezli eğitim gerçeğinin kabul edildiği bölümümüzde, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi kullanabilme yeterliğine sahip, girişimci ve problem çözme becerisi gelişmiş öğretmenler yetişmesine önem verilmektedir. Dolayısıyla biz gençlerimizi, öğrenci olmaktan öte geleceğin öğretmen adayları olarak kabul etmekte, bugünden uygulamaların içinde olmaları, söz hakkı almalarını desteklemekteyiz.

Bilimin, aklın ve çalışmanın ne kadar değerli olduğunu, eğitim ve öğretim yaparken sevmeyi de, koşulsuz kabul etmeyi de bırakmayacağınızdan asla şüphe duymuyoruz. Sizlere güveniyor, geleceğin eğitimcileri olmaya bugünden hazırlanmanız için sorumluluğumuzun büyük olduğunu kabul ediyoruz. ”Her bireyin biricik, tek ve eşsiz” olduğu gerçeğinin yüreğinizde, gözlerinizde okunacağı; dilinizde duyulacağı günleriniz için canla başla Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim mezunu olmanın bilinci ile alanda çalışacağınıza yürekten inanıyoruz. Biz de hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü bölüm olmak amacıyla, yarını bugünden takip edeceğimize söz veriyoruz…

Her öğrencinizin zihninde bir anı, albümünde bir fotoğraf, kalbinde bir iz bırakmanız ve dilinde İyi ki varsın Öğretmenim’i deneyimlemeniz dileğiyle…

İyi ki varsınız.

Dr. Nilay KAYHAN