Anabilim Dalı Başkan Mesajı | Özel Eğitim Öğretmenliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

Anabilim Dalı Başkan Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Özel Eğitim Bölümü; özel gereksinimli bireylerin gelişim ve öğrenme süreçlerine katkıda bulunan, bağımsız, üretken ve sosyal yaşama aktif katılımlarını sağlayan, meslek etiğine bağlı öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla yola çıkan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 2015 yılında kurulmuştur.

Yükseköğretim Kurulu tarafından, daha önceki yıllarda Zihinsel Engelliler, İşitme Engelliler, Görme Engelliler ve Üstün Zekâlılar/Yetenekliler Öğretmenliği olarak ayrı ayrı verilen lisans eğitim programları birleştirilerek, 2015 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü; yenilenen Özel Eğitim Öğretmenliği Programını 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilk kez uygulayan bölümlerden biri olmuş ve programa lisans düzeyinde ilk kez öğrenci alınmıştır. Programın oluşturulmasında Zihin Yetersizliği uzmanlık alanından seçmeli derslere öncelik verilerek, Otizm Spektrum Bozukluğu, Öğrenme Güçlüğü, Özel Yetenek, İşitme ve Görme Yetersizliği olmak üzere mezunlarımızın özel eğitimin farklı alanlarında da yeterlilikler kazanmaları hedeflenmiştir.

Özel eğitim öğretmenliği programına devam eden öğrencilerimizin, öğretmenlik uygulaması dersleri gereği özel eğitim okullarında uygulama yapabilmelerinin yanı sıra 2016 yılında kurulan Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimizde özel gereksinimli çocuklar ve bireylerin eğitsel değerlendirme ve uygulama süreçlerini gözlemleyebilmeleri ve uygulama fırsatlarına sahip olmaları sağlanmaktadır.

Mezunlarımızın ve özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin lisansüstü eğitimlerini sürdürebilmeleri için Özel Eğitim Anabilim Dalı yüksek lisans eğitimine 2017-2018, doktora eğitimine ise 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle başlanmıştır. Özel eğitim alanındaki bilgi, beceri ve deneyimlerini sizlerle paylaşmaya hazır deneyimli eğitim kadromuz ile hizmet vermeye devam ediyoruz.

Eğitimin insanın ve toplumun şekillendiricisi olma misyonunu benimseyen bölümümüze sizleri bekliyoruz.

 

Dr. Öğr. Üyesi Emine ERDEN