Hakkımızda | Özel Eğitim Öğretmenliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

Hakkımızda

Özel eğitim bölümünün vizyonu, lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen programlar ile özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle çalışacak mesleki yönden donanımlı,  araştırma odaklı, etik değerlere sahip ve girişimci öğretmenler ve uzmanlar yetiştirmek ve bu bireylerin eğitim sektöründeki değişimleri yakından izleyen; kuramsal ve uygulamalı çalışmaları birlikte yürüterek küresel bilgi birikimine katkıda bulunan, çevresine ve çalıştığı hedef kitleye çözüm önerileri sunabilen kişiler olmalarını sağlamaktır.

 

Özel Eğitim Bölümünün misyonu; özel gereksinimli bireylerin gelişim ve öğrenme süreçlerine katkıda bulunan, bağımsız, üretken ve sosyal yaşama aktif katılmalarını sağlayan, meslek etiğine bağlı öğretmenler yetiştirmektir.

Hakkımızda

Özel Eğitim Öğretmenliği Programı teorik ve uygulamalı dersleri içeren dört yıllık bir lisans programıdır. Programın temel amacı, zihin engelli çocukların ve ailelerinin gereksinimlerini karşılamak üzere çocuklar, aileler, öğretmenler ve yöneticiler ile çalışacak özel eğitimciler yetiştirmektir. Bölüm özel eğitimin çeşitli alanlarıyla ilgili eğitimsel araştırmalar ve projeler yürütmenin yanı sıra çocuklar, aileler ve öğretmenler için pilot programlar da geliştirmekte ve uygulamaktadır. Eğitim dili Türkçedir.

Amacımız

Özel gereksinimi olan bireylerin ve ailelerinin yeterliliklerine ve farklı gereksinimlerine uygun, öğrenme ve gelişimlerine odaklanan,liderlik ve bilimsel bakış açısına sahip özel eğitim öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kapsamımız

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla 2016-2017 öğretim yılında açılmıştır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği ülkemizde devlet ve vakıf üniversiteleri arasında Özel Eğitim Programı haline dönüştürülen anabilim dallarının birleştirilmesi kararı sonrasında açılan ilk program olma özelliğini taşımaktadır.

Biz gençlerimizi, öğrenci olmaktan öte geleceğin öğretmen adayları olarak kabul eder, bugünden uygulamaların içinde olmaları, söz hakkı almaları için gerekli fırsatları sağlamaya özen gösteririz