ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

Hakkımızda

Üstün zekalı/ yetenekli veya özel gereksinimi olan  çocukların/bireylerin ve ailelerinin toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız, üretken ve toplumla bütünleşebilmelerini hedefleyen öğretmenler yetiştirmektir.

Özel gereksinimi olan çocukların/bireylerin bilimsel kanıta dayalı yöntem, araştırma ve hizmetler aracılığı ile  bilgi, beceri ve gelişimlerini destekleyerek yaşam kalitelerini arttırmaktır.

Hakkımızda

Özel Eğitim Öğretmenliği Programı teorik ve uygulamalı dersleri içeren dört yıllık bir lisans programıdır. Programın temel amacı, zihin engelli çocukların ve ailelerinin gereksinimlerini karşılamak üzere çocuklar, aileler, öğretmenler ve yöneticiler ile çalışacak özel eğitimciler yetiştirmektir. Bölüm özel eğitimin çeşitli alanlarıyla ilgili eğitimsel araştırmalar ve projeler yürütmenin yanı sıra çocuklar, aileler ve öğretmenler için pilot programlar da geliştirmekte ve uygulamaktadır. Eğitim dili Türkçedir.

Amacımız

Özel gereksinimi olan bireylerin ve ailelerinin yeterliliklerine ve farklı gereksinimlerine uygun, öğrenme ve gelişimlerine odaklanan,liderlik ve bilimsel bakış açısına sahip özel eğitim öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kapsamımız

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla 2015-2016 öğretim yılında açılmıştır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği ülkemizde devlet ve vakıf üniversiteleri arasında Özel Eğitim Programı haline dönüştürülen anabilim dallarının birleştirilmesi kararı sonrasında açılan ilk program olma özelliğini taşımaktadır.

Biz gençlerimizi, öğrenci olmaktan öte geleceğin öğretmen adayları olarak kabul eder, bugünden uygulamaların içinde olmaları, söz hakkı almaları için gerekli fırsatları sağlamaya özen gösteririz