Program Yeterliliği | Özel Eğitim Öğretmenliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

Program Yeterliliği

1-Özel eğitimin gelişimini etkilemiş önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından tanımlar.

2 – Özel eğitimde kullanılan bilimsel yöntem ve tekniklerdeki gelişmeleri tanımlar.

3 –  Öğrencilerin özel gereksinimli olarak tanılanabilmeleri için gerekli ölçütleri ve değerlendirme araçlarını tanımlar.

4 –  Özel gereksinimli bireyler ile kullanılacak değerlendirme ve öğretim yöntemlerinin uygulanmasını etkileyebilecek bireysel, dilsel ve kültürel değişkenleri tanımlar.

5 – Özel Eğitim ile ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki değişmeleri ve gelişmeleri izler.

6 – Normal gelişimi ve farklı yetersizliklerin özelliklerini tanımlar.

7 – Türk milli eğitimi ve özel eğitimin amaç ve ilkelerini öğretim uygulamalarında ve değerlendirmelerde kullanır.

8 –  Özel gereksinimli bireylerin motor, duygusal, sosyal, bilişsel ve akademik gelişimlerini değerlendirir.

9 – Değerlendirme araçlarını ve öğretim yöntemlerini özel gereksinimli bireylerin bireyse!, dilsel ve kültürel özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate alarak kullanır.

10 – Öğrenciyi farklı kaynaklardan (değerlendirme araçları, aile, tıp uzmanları, okul personeli ve gözlemler vb.) yararlanarak değerlendirir.

11 – Değerlendirme sonuçlarını kullanarak öğretimi düzenler.

12 – Öğretimin etkililiğini artırmak için özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerine uygun Öğretim ve değerlendirme materyalleri geliştirir.

13 – Özel gereksinimli bireylerin motor, sosyal, bilişsel ve akademik gelişimlerini destekleyecek etkili öğretim yöntemlerini kullanır.

14 –  Özel gereksinimli bireylerin bağımsız yaşam ve öz kararlılık becerilerini destekleyecek etkili öğretim yöntemlerini kullanır.

15 –  Etkili davranış değiştirme ve sınıf yönetimi stratejilerini kullanır.

16 – Özel gereksinimli bireylerin alternatif iletişim becerilerini destekleyici etkili stratejileri kullanır.