Ders Planları | Özel Eğitim Öğretmenliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

Ders Planları

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB001 EĞİTİME GİRİŞ Z 2 0 2 3
MB003 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Z 2 0 2 3
GK001 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ1 Z 2 0 2 3
GK003 YABANCI DİL 1 Z 2 0 2 3
GK005 TÜRK DİLİ 1 Z 3 0 3 5
GK007 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Z 3 0 3 5
OE101 ÖZEL EĞİTİM Z 2 0 2 4
OE103 ZİHİN YETERSİZLİĞİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU Z 2 0 2 4
INT100 ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ Z 0 0 0 0
TOPLAM 30

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB002 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Z 2 0 2 3
MB004 EĞİTİM FELSEFESİ Z 2 0 2 3
GK002 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ2 Z 2 0 2 3
GK004 YABANCI DİL2 Z 2 0 2 3
GK006 TÜRK DİLİ 2 Z 3 0 3 5
OE102 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK Z 2 0 2 4
OE104 İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ Z 2 0 2 4
OE106 ÇOCUK GELİŞİMİ Z 3 0 3 5
18 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB007 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Z 2 0 2 3
MB008 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 2 0 2 3
OE201 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM Z 3 0 3 4
OE203 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Z 3 0 3 4
OE205 ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME Z 3 0 3 3
OE207 ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME Z 2 0 2 2
OE209 TÜRK İŞARET DİLİ Z 2 0 2 3
AESEC1 AE SEÇMELİ 1 S 2 0 2 4
AESEC2 AE SEÇMELİ 2 S 2 0 2 4
21 30

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB005 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Z 2 0 2 3
MB006 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Z 2 0 2 3
OE202 DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ Z 3 0 3 4
OE204 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE GEÇİŞ PLANLARININ HAZIRLANMASI Z 2 0 2 2
OE206 ÖZEL EĞİTİMDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM Z 2 0 2 3
OE208 BRAİLLE OKUMA-YAZMA Z 2 0 2 2
OE210 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM Z 1 4 3 5
AESEC3 AE SEÇMELİ 3 S 2 0 2 4
AESEC4 AE SEÇMELİ 4 S 2 0 2 4
20 30

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB011 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Z 2 0 2 3
MB012 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Z 2 0 2 3
OE301 ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 4
OE303 ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ Z 2 0 2 3
OE305 ÖZEL EĞİTİMDE FİZİKSEL EĞİTİM VE SPOR Z 2 0 2 3
OE307 ÖZEL EĞİTİMDE FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 3
OE309 ÖZEL EĞİTİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 3
AESEC5 AE SEÇMELİ 5 S 2 0 2 4
AESEC6 AE SEÇMELİ 6 S 2 0 2 4
21 30

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB009 SINIF YÖNETİMİ Z 2 0 2 3
MB10 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Z 2 0 2 3
OE302 ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL UYUM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 4
OE304 ÖZEL EĞİTİMDE OYUN VE MÜZİK Z 2 0 2 2
OE306 ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Z 2 0 2 3
OE308 ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ Z 2 0 2 2
OE310 ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ Z 1 4 3 5
AESEC7 AE SEÇMELİ 7 S 2 0 2 4
AESEC8 AE SEÇMELİ 8 S 2 0 2 4
20 30

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
OE401 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI1 Z 2 6 5 10
MBSEC1 MB SEÇMELİ 1 Z 2 0 2 4
MBSEC2 MB SEÇMELİ 2 Z 2 0 2 4
OE403 ÖZEL EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI Z 1 2 2 4
AESEC9 AE SEÇMELİ9 S 2 0 2 4
AESEC10 AE SEÇMELİ 10 S 2 0 2 4
15 30

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
OE402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 Z 2 6 5 10
MB014 OKULLARDA REHBERLİK Z 2 0 2 3
MBSEC3 MB SEÇMELİ 3 Z 2 0 2 4
GK008 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Z 1 2 2 3
OE406 ÖZEL EĞİTİM POLİTİKALARI VE YASAL DÜZENLEMELER Z 2 0 2 2
AESEC11 AE SEÇMELİ 11 S 2 0 2 4
AESEC12 AE SEÇMELİ 12 S 2 0 2 4
17 30

Ön Şart/ Koşul Dersler

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB001 EĞİTİME GİRİŞ Z 2 0 2 3
MB003 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Z 2 0 2 3
GK001 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ1 Z 2 0 2 3
GK003 YABANCI DİL 1 Z 2 0 2 3
GK005 TÜRK DİLİ 1 Z 3 0 3 5
GK007 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Z 3 0 3 5
OE101 ÖZEL EĞİTİM Z 2 0 2 4
OE103 ZİHİN YETERSİZLİĞİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU Z 2 0 2 4
INT100 ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ Z 0 0 0 0
TOPLAM 30

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB002 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Z 2 0 2 3
MB004 EĞİTİM FELSEFESİ Z 2 0 2 3
GK002 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ2 Z 2 0 2 3
GK004 YABANCI DİL2 Z 2 0 2 3
GK006 TÜRK DİLİ 2 Z 3 0 3 5
OE102 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK Z 2 0 2 4
OE104 İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ Z 2 0 2 4
OE106 ÇOCUK GELİŞİMİ Z 3 0 3 5
18 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB007 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Z 2 0 2 3
MB008 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 2 0 2 3
OE201 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM Z 3 0 3 4
OE203 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Z 3 0 3 4
OE205 ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME Z 3 0 3 3
OE207 ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME Z 2 0 2 2
OE209 TÜRK İŞARET DİLİ Z 2 0 2 3
AESEC1 AE SEÇMELİ 1 S 2 0 2 4
AESEC2 AE SEÇMELİ 2 S 2 0 2 4
21 30

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB005 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Z 2 0 2 3
MB006 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Z 2 0 2 3
OE202 DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ Z 3 0 3 4
OE204 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE GEÇİŞ PLANLARININ HAZIRLANMASI Z 2 0 2 2
OE206 ÖZEL EĞİTİMDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM Z 2 0 2 3
OE208 BRAİLLE OKUMA-YAZMA Z 2 0 2 2
OE210 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM Z 1 4 3 5
AESEC3 AE SEÇMELİ 3 S 2 0 2 4
AESEC4 AE SEÇMELİ 4 S 2 0 2 4
20 30

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB011 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Z 2 0 2 3
MB012 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Z 2 0 2 3
OE301 ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 4
OE303 ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ Z 2 0 2 3
OE305 ÖZEL EĞİTİMDE FİZİKSEL EĞİTİM VE SPOR Z 2 0 2 3
OE307 ÖZEL EĞİTİMDE FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 3
OE309 ÖZEL EĞİTİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 3
AESEC5 AE SEÇMELİ 5 S 2 0 2 4
AESEC6 AE SEÇMELİ 6 S 2 0 2 4
21 30

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB009 SINIF YÖNETİMİ Z 2 0 2 3
MB10 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Z 2 0 2 3
OE302 ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL UYUM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 4
OE304 ÖZEL EĞİTİMDE OYUN VE MÜZİK Z 2 0 2 2
OE306 ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Z 2 0 2 3
OE308 ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ Z 2 0 2 2
OE310 ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ Z 1 4 3 5
AESEC7 AE SEÇMELİ 7 S 2 0 2 4
AESEC8 AE SEÇMELİ 8 S 2 0 2 4
20 30

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
OE401 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI1 Z 2 6 5 10
MBSEC1 MB SEÇMELİ 1 Z 2 0 2 4
MBSEC2 MB SEÇMELİ 2 Z 2 0 2 4
OE403 ÖZEL EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI Z 1 2 2 4
AESEC9 AE SEÇMELİ9 S 2 0 2 4
AESEC10 AE SEÇMELİ 10 S 2 0 2 4
15 30

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
OE402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 Z 2 6 5 10
MB014 OKULLARDA REHBERLİK Z 2 0 2 3
MBSEC3 MB SEÇMELİ 3 Z 2 0 2 4
GK008 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Z 1 2 2 3
OE406 ÖZEL EĞİTİM POLİTİKALARI VE YASAL DÜZENLEMELER Z 2 0 2 2
AESEC11 AE SEÇMELİ 11 S 2 0 2 4
AESEC12 AE SEÇMELİ 12 S 2 0 2 4
17 30

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB001 EĞİTİME GİRİŞ Z 2 0 2 3
MB003 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Z 2 0 2 3
GK001 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ1 Z 2 0 2 3
GK003 YABANCI DİL 1 Z 2 0 2 3
GK005 TÜRK DİLİ 1 Z 3 0 3 5
GK007 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Z 3 0 3 5
OE101 ÖZEL EĞİTİM Z 2 0 2 4
OE103 ZİHİN YETERSİZLİĞİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU Z 2 0 2 4
INT100 ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ Z 0 0 0 0
TOPLAM 30

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB002 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Z 2 0 2 3
MB004 EĞİTİM FELSEFESİ Z 2 0 2 3
GK002 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ2 Z 2 0 2 3
GK004 YABANCI DİL2 Z 2 0 2 3
GK006 TÜRK DİLİ 2 Z 3 0 3 5
OE102 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK Z 2 0 2 4
OE104 İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ Z 2 0 2 4
OE106 ÇOCUK GELİŞİMİ Z 3 0 3 5
18 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB007 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Z 2 0 2 3
MB008 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 2 0 2 3
OE201 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM Z 3 0 3 4
OE203 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Z 3 0 3 4
OE205 ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME Z 3 0 3 3
OE207 ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME Z 2 0 2 2
OE209 TÜRK İŞARET DİLİ Z 2 0 2 3
AESEC1 AE SEÇMELİ 1 S 2 0 2 4
AESEC2 AE SEÇMELİ 2 S 2 0 2 4
21 30

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB005 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Z 2 0 2 3
MB006 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Z 2 0 2 3
OE202 DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ Z 3 0 3 4
OE204 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE GEÇİŞ PLANLARININ HAZIRLANMASI Z 2 0 2 2
OE206 ÖZEL EĞİTİMDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM Z 2 0 2 3
OE208 BRAİLLE OKUMA-YAZMA Z 2 0 2 2
OE210 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM Z 1 4 3 5
AESEC3 AE SEÇMELİ 3 S 2 0 2 4
AESEC4 AE SEÇMELİ 4 S 2 0 2 4
20 30

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB011 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Z 2 0 2 3
MB012 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Z 2 0 2 3
OE301 ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 4
OE303 ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ Z 2 0 2 3
OE305 ÖZEL EĞİTİMDE FİZİKSEL EĞİTİM VE SPOR Z 2 0 2 3
OE307 ÖZEL EĞİTİMDE FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 3
OE309 ÖZEL EĞİTİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 3
AESEC5 AE SEÇMELİ 5 S 2 0 2 4
AESEC6 AE SEÇMELİ 6 S 2 0 2 4
21 30

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB009 SINIF YÖNETİMİ Z 2 0 2 3
MB10 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Z 2 0 2 3
OE302 ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL UYUM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 4
OE304 ÖZEL EĞİTİMDE OYUN VE MÜZİK Z 2 0 2 2
OE306 ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Z 2 0 2 3
OE308 ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ Z 2 0 2 2
OE310 ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ Z 1 4 3 5
AESEC7 AE SEÇMELİ 7 S 2 0 2 4
AESEC8 AE SEÇMELİ 8 S 2 0 2 4
20 30

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
OE401 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI1 Z 2 6 5 10
MBSEC1 MB SEÇMELİ 1 Z 2 0 2 4
MBSEC2 MB SEÇMELİ 2 Z 2 0 2 4
OE403 ÖZEL EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI Z 1 2 2 4
AESEC9 AE SEÇMELİ9 S 2 0 2 4
AESEC10 AE SEÇMELİ 10 S 2 0 2 4
15 30

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
OE402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 Z 2 6 5 10
MB014 OKULLARDA REHBERLİK Z 2 0 2 3
MBSEC3 MB SEÇMELİ 3 Z 2 0 2 4
GK008 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Z 1 2 2 3
OE406 ÖZEL EĞİTİM POLİTİKALARI VE YASAL DÜZENLEMELER Z 2 0 2 2
AESEC11 AE SEÇMELİ 11 S 2 0 2 4
AESEC12 AE SEÇMELİ 12 S 2 0 2 4
17 30

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB001 EĞİTİME GİRİŞ Z 2 0 2 3
MB003 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Z 2 0 2 3
GK001 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ1 Z 2 0 2 3
GK003 YABANCI DİL 1 Z 2 0 2 3
GK005 TÜRK DİLİ 1 Z 3 0 3 5
GK007 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Z 3 0 3 5
OE101 ÖZEL EĞİTİM Z 2 0 2 4
OE103 ZİHİN YETERSİZLİĞİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU Z 2 0 2 4
INT100 ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ Z 0 0 0 0
TOPLAM 30

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB002 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Z 2 0 2 3
MB004 EĞİTİM FELSEFESİ Z 2 0 2 3
GK002 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ2 Z 2 0 2 3
GK004 YABANCI DİL2 Z 2 0 2 3
GK006 TÜRK DİLİ 2 Z 3 0 3 5
OE102 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK Z 2 0 2 4
OE104 İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ Z 2 0 2 4
OE106 ÇOCUK GELİŞİMİ Z 3 0 3 5
18 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB007 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Z 2 0 2 3
MB008 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 2 0 2 3
OE201 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM Z 3 0 3 4
OE203 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Z 3 0 3 4
OE205 ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME Z 3 0 3 3
OE207 ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME Z 2 0 2 2
OE209 TÜRK İŞARET DİLİ Z 2 0 2 3
AESEC1 AE SEÇMELİ 1 S 2 0 2 4
AESEC2 AE SEÇMELİ 2 S 2 0 2 4
21 30

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB005 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Z 2 0 2 3
MB006 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Z 2 0 2 3
OE202 DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ Z 3 0 3 4
OE204 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE GEÇİŞ PLANLARININ HAZIRLANMASI Z 2 0 2 2
OE206 ÖZEL EĞİTİMDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM Z 2 0 2 3
OE208 BRAİLLE OKUMA-YAZMA Z 2 0 2 2
OE210 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM Z 1 4 3 5
AESEC3 AE SEÇMELİ 3 S 2 0 2 4
AESEC4 AE SEÇMELİ 4 S 2 0 2 4
20 30

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB011 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Z 2 0 2 3
MB012 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Z 2 0 2 3
OE301 ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 4
OE303 ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ Z 2 0 2 3
OE305 ÖZEL EĞİTİMDE FİZİKSEL EĞİTİM VE SPOR Z 2 0 2 3
OE307 ÖZEL EĞİTİMDE FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 3
OE309 ÖZEL EĞİTİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 3
AESEC5 AE SEÇMELİ 5 S 2 0 2 4
AESEC6 AE SEÇMELİ 6 S 2 0 2 4
21 30

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB009 SINIF YÖNETİMİ Z 2 0 2 3
MB10 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Z 2 0 2 3
OE302 ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL UYUM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 4
OE304 ÖZEL EĞİTİMDE OYUN VE MÜZİK Z 2 0 2 2
OE306 ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Z 2 0 2 3
OE308 ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ Z 2 0 2 2
OE310 ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ Z 1 4 3 5
AESEC7 AE SEÇMELİ 7 S 2 0 2 4
AESEC8 AE SEÇMELİ 8 S 2 0 2 4
20 30

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
OE401 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI1 Z 2 6 5 10
MBSEC1 MB SEÇMELİ 1 Z 2 0 2 4
MBSEC2 MB SEÇMELİ 2 Z 2 0 2 4
OE403 ÖZEL EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI Z 1 2 2 4
AESEC9 AE SEÇMELİ9 S 2 0 2 4
AESEC10 AE SEÇMELİ 10 S 2 0 2 4
15 30

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
OE402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 Z 2 6 5 10
MB014 OKULLARDA REHBERLİK Z 2 0 2 3
MBSEC3 MB SEÇMELİ 3 Z 2 0 2 4
GK008 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Z 1 2 2 3
OE406 ÖZEL EĞİTİM POLİTİKALARI VE YASAL DÜZENLEMELER Z 2 0 2 2
AESEC11 AE SEÇMELİ 11 S 2 0 2 4
AESEC12 AE SEÇMELİ 12 S 2 0 2 4
17 30

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB001 EĞİTİME GİRİŞ Z 2 0 2 3
MB003 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Z 2 0 2 3
GK001 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ1 Z 2 0 2 3
GK003 YABANCI DİL 1 Z 2 0 2 3
GK005 TÜRK DİLİ 1 Z 3 0 3 5
GK007 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Z 3 0 3 5
OE101 ÖZEL EĞİTİM Z 2 0 2 4
OE103 ZİHİN YETERSİZLİĞİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU Z 2 0 2 4
INT100 ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ Z 0 0 0 0
TOPLAM 30

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB002 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Z 2 0 2 3
MB004 EĞİTİM FELSEFESİ Z 2 0 2 3
GK002 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ2 Z 2 0 2 3
GK004 YABANCI DİL2 Z 2 0 2 3
GK006 TÜRK DİLİ 2 Z 3 0 3 5
OE102 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK Z 2 0 2 4
OE104 İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ Z 2 0 2 4
OE106 ÇOCUK GELİŞİMİ Z 3 0 3 5
18 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB007 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Z 2 0 2 3
MB008 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 2 0 2 3
OE201 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM Z 3 0 3 4
OE203 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Z 3 0 3 4
OE205 ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME Z 3 0 3 3
OE207 ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME Z 2 0 2 2
OE209 TÜRK İŞARET DİLİ Z 2 0 2 3
AESEC1 AE SEÇMELİ 1 S 2 0 2 4
AESEC2 AE SEÇMELİ 2 S 2 0 2 4
21 30

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB005 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Z 2 0 2 3
MB006 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Z 2 0 2 3
OE202 DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ Z 3 0 3 4
OE204 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE GEÇİŞ PLANLARININ HAZIRLANMASI Z 2 0 2 2
OE206 ÖZEL EĞİTİMDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM Z 2 0 2 3
OE208 BRAİLLE OKUMA-YAZMA Z 2 0 2 2
OE210 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM Z 1 4 3 5
AESEC3 AE SEÇMELİ 3 S 2 0 2 4
AESEC4 AE SEÇMELİ 4 S 2 0 2 4
20 30

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB011 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Z 2 0 2 3
MB012 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Z 2 0 2 3
OE301 ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 4
OE303 ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ Z 2 0 2 3
OE305 ÖZEL EĞİTİMDE FİZİKSEL EĞİTİM VE SPOR Z 2 0 2 3
OE307 ÖZEL EĞİTİMDE FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 3
OE309 ÖZEL EĞİTİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 3
AESEC5 AE SEÇMELİ 5 S 2 0 2 4
AESEC6 AE SEÇMELİ 6 S 2 0 2 4
21 30

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB009 SINIF YÖNETİMİ Z 2 0 2 3
MB10 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Z 2 0 2 3
OE302 ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL UYUM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 4
OE304 ÖZEL EĞİTİMDE OYUN VE MÜZİK Z 2 0 2 2
OE306 ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Z 2 0 2 3
OE308 ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ Z 2 0 2 2
OE310 ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ Z 1 4 3 5
AESEC7 AE SEÇMELİ 7 S 2 0 2 4
AESEC8 AE SEÇMELİ 8 S 2 0 2 4
20 30

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
OE401 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI1 Z 2 6 5 10
MBSEC1 MB SEÇMELİ 1 Z 2 0 2 4
MBSEC2 MB SEÇMELİ 2 Z 2 0 2 4
OE403 ÖZEL EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI Z 1 2 2 4
AESEC9 AE SEÇMELİ9 S 2 0 2 4
AESEC10 AE SEÇMELİ 10 S 2 0 2 4
15 30

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
OE402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 Z 2 6 5 10
MB014 OKULLARDA REHBERLİK Z 2 0 2 3
MBSEC3 MB SEÇMELİ 3 Z 2 0 2 4
GK008 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Z 1 2 2 3
OE406 ÖZEL EĞİTİM POLİTİKALARI VE YASAL DÜZENLEMELER Z 2 0 2 2
AESEC11 AE SEÇMELİ 11 S 2 0 2 4
AESEC12 AE SEÇMELİ 12 S 2 0 2 4
17 30

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
ÖEÖ101 ÖZEL EĞİTİM Z 2 0 2 4
ÖEÖ103 ZİHİN YETERSİZLİĞİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU Z 2 0 2 4
ÖEÖ105 ÇOCUK GELİŞİMİ Z 2 0 2 4
ING101 İNGİLİZCE 1 Z 3 0 3 4
ÖEÖ107 BİLGİSAYAR Z 2 2 3 4
TUR101 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 Z 2 0 2 3
AİİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 Z 2 0 2 3
ÖEÖ109 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4
INT101 ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ Z 1 0 1 1
20 31

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
ÖEÖ102 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK Z 2 0 2 4
ÖEÖ104 İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ Z 2 0 2 4
ÖEÖ106 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM Z 2 0 2 4
ING102 İNGİLİZCE  2 Z 3 0 3 4
ÖEÖ108 BİLGİSAYAR 2 Z 2 2 3 4
TÜR 102 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 Z 2 0 2 3
AİİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ 2 Z 2 0 2 3
ÖEÖ110 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Z 3 0 3 4
19 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
ÖEÖ201 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM Z 3 0 3 4
ÖEÖ203 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Z 3 0 3 4
ÖEÖ205 ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME Z 2 0 2 4
ÖEÖ207 TÜRK İŞARET DİLİ Z 2 0 2 4
ÖEÖ209 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Z 3 0 3 4
ÖEÖ211 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Z 3 0 3 4
20 30

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
ÖEÖ202 DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ Z 3 0 3 4
ÖEÖE204 ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME Z 3 0 3 4
ÖEÖE206 ÖZEL EĞİTİMDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM Z 2 0 2 4
ÖEÖ208 ÖZEL EĞİTİMDE OYUN VE MÜZİK Z 2 0 2 3
ÖEÖ210 BRAİLLE OKUMA-YAZMA Z 2 0 2 3
ÖEÖE212 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM Z 1 4 3 6
ALAN SEÇMELİ III S 2 0 2 3
ALAN SEÇMELİ IV S 2 0 2 3
19 30

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
ÖEÖ301 ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA -YAZMA EĞİTİMİ Z 3 0 3 4
ÖEÖ303 ÖZEL EĞİTİMDE FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 4
ÖEÖ305 ÖZEL EĞİTİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 4
ÖEÖ307 ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL UYUM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 4
ÖEÖ309 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE GEÇİŞ PLANLARININ HAZIRLANMASI Z 2 0 2 4
ÖEÖ311 SINIF YÖNETİMİ Z 2 0 2 4
ALAN SEÇMELİ V S 2 0 2 3
ALAN SEÇMELİ VI S 2 0 2 3
20 30

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
ÖEÖ302 ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ Z 3 0 3 4
ÖEÖ304 ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 4
ÖEÖ306 ÖZEL EĞİTİMDE FİZİKSEL EĞİTİM VE SPOR Z 3 0 3 4
ÖEÖ308 ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ Z 2 0 2 3
ÖEÖ310 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Z 1 2 2 3
ÖEÖ312 ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ Z 1 4 3 6
ALAN SEÇMELİ VII S 2 0 2 3
ALAN SEÇMELİ VIII S 2 0 2 3
20 30

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
ÖEÖ401 ÖZEL EĞİTİMDE MESLEK ETİĞİ Z 2 0 2 3
ÖEÖ403 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASATIMI Z 1 2 2 3
ÖEÖ409 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 2 0 2 3
ÖEÖ411 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ı Z 2 8 6 15
ALAN SEÇMELİ IX S 2 0 2 3
ALAN SEÇMELİ X S 2 0 2 3
16 30

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
ÖEÖ402 ÖZEL EĞİİTM POLİTİKALARI VE YASAL DÜZENLEMELER Z 2 0 2 3
ÖEÖ404 REHBERLİK Z 3 0 3 3
ÖEÖ406 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Z 2 0 2 3
ÖEÖ408 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Z 2 8 6 15
ALAN SEÇMELİ XI Z 2 0 2 3
ALAN SEÇMELİ XII Z 2 0 2 3
17 30

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
ÖEÖ101 ÖZEL EĞİTİM Z 2 0 2 4
ÖEÖ103 ZİHİN YETERSİZLİĞİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU Z 2 0 2 4
ÖEÖ105 ÇOCUK GELİŞİMİ Z 2 0 2 4
ING101 İNGİLİZCE 1 Z 3 0 3 4
ÖEÖ107 BİLGİSAYAR Z 2 2 3 4
TUR101 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 Z 2 0 2 3
AİİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 Z 2 0 2 3
ÖEÖ109 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4
INT101 ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ Z 1 0 1 1
  20 31

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
ÖEÖ102 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK Z 2 0 2 4
ÖEÖ104 İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ Z 2 0 2 4
ÖEÖ106 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM Z 2 0 2 4
ING102 İNGİLİZCE  2 Z 3 0 3 4
ÖEÖ108 BİLGİSAYAR 2 Z 2 2 3 4
TÜR 102 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 Z 2 0 2 3
AİİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ 2 Z 2 0 2 3
ÖEÖ110 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Z 3 0 3 4
19 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
ÖEÖ201 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM Z 3 0 3 4
ÖEÖ203 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Z 3 0 3 4
ÖEÖ205 ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME Z 2 0 2 4
ÖEÖ207 TÜRK İŞARET DİLİ Z 2 0 2 4
ÖEÖ209 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Z 3 0 3 4
ÖEÖ211 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Z 3 0 3 4
20 30

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
ÖEÖ202 DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ Z 3 0 3 4
ÖEÖE204 ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME Z 3 0 3 4
ÖEÖE206 ÖZEL EĞİTİMDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM Z 2 0 2 4
ÖEÖ208 ÖZEL EĞİTİMDE OYUN VE MÜZİK Z 2 0 2 3
ÖEÖ210 BRAİLLE OKUMA-YAZMA Z 2 0 2 3
ÖEÖE212 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM Z 1 4 3 6
ALAN SEÇMELİ III S 2 0 2 3
ALAN SEÇMELİ IV S 2 0 2 3
19 30

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
ÖEÖ301 ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA -YAZMA EĞİTİMİ Z 3 0 3 4
ÖEÖ303 ÖZEL EĞİTİMDE FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 4
ÖEÖ305 ÖZEL EĞİTİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 4
ÖEÖ307 ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL UYUM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 4
ÖEÖ309 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE GEÇİŞ PLANLARININ HAZIRLANMASI Z 2 0 2 4
ÖEÖ311 SINIF YÖNETİMİ Z 2 0 2 4
ALAN SEÇMELİ V S 2 0 2 3
ALAN SEÇMELİ VI S 2 0 2 3
20 30

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
ÖEÖ302 ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ Z 3 0 3 4
ÖEÖ304 ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Z 3 0 3 4
ÖEÖ306 ÖZEL EĞİTİMDE FİZİKSEL EĞİTİM VE SPOR Z 3 0 3 4
ÖEÖ308 ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ Z 2 0 2 3
ÖEÖ310 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Z 1 2 2 3
ÖEÖ312 ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ Z 1 4 3 6
ALAN SEÇMELİ VII S 2 0 2 3
ALAN SEÇMELİ VIII S 2 0 2 3
20 30

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
ÖEÖ401 ÖZEL EĞİTİMDE MESLEK ETİĞİ Z 2 0 2 3
ÖEÖ403 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASATIMI Z 1 2 2 3
ÖEÖ409 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 2 0 2 3
ÖEÖ411 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ı Z 2 8 6 15
ALAN SEÇMELİ IX S 2 0 2 3
ALAN SEÇMELİ X S 2 0 2 3
16 30

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
ÖEÖ402 ÖZEL EĞİİTM POLİTİKALARI VE YASAL DÜZENLEMELER Z 2 0 2 3
ÖEÖ404 REHBERLİK Z 3 0 3 3
ÖEÖ406 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Z 2 0 2 3
ÖEÖ408 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Z 2 8 6 15
ALAN SEÇMELİ XI Z 2 0 2 3
ALAN SEÇMELİ XII Z 2 0 2 3
17 30