2020/2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları | Özel Eğitim Öğretmenliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

2020/2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları

2020/2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları

Üniversitemiz Senato’sunun 1 Şubat 2021 tarih ve 2021-02 sayılı karar gereği, Fakültemizde 2020/2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavları ile bütünleme ve final sınavları gözetimsiz online sınav, ödev, proje gibi uygulamalar esasında gerçekleştirilecektir.
Bilgilerinize. 4 Nisan 2021