EĞİTİM FAKÜLTESİ KURULU YAZ OKULU KARARLARI | Özel Eğitim Öğretmenliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ KURULU YAZ OKULU KARARLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ KURULU YAZ OKULU KARARLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ KURULU YAZ OKULU KARARLARI

Eğitim Fakültesi Kurulunun 28 Haziran 2021 tarihli toplantısında yaz okuluna ilişkin almış olduğu kararlar aşağıda yer almaktadır.

  1. Sınıf içi veya sınıf dışı uygulamaları içeren dersler ile uygulama derslerinin yaz okulu kapsamı dışında tutulmasına,
  2. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29. Maddesinde belirtilen, “Başarılı öğrenciler daha erken mezun olabilmek için, şartlı derslerle ilgili hususlar saklı kalmak şartıyla üst sınıftan ders alabilirler” hükmü ile tutarlı olarak üst yarıyıldan talep edilecek derslerin, ön koşul gerektiren dersleri kapsamamasına,
  3. Bölüm / Ana Bilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenecek ön koşul derslerinin öğrencilere duyurulmasına,