Erken Çocuklukta Müdahale Sempozyumu | Özel Eğitim Öğretmenliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

Erken Çocuklukta Müdahale Sempozyumu

Erken Çocuklukta Müdahale Sempozyumu

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin destek verdiği Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü ve Türkiye Erken Çocuklukta Müdahale Derneği'nin düzenlediği Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi'ne (UDEMKO2016) Eskişehir'de başladı.

Açılışta konuşma yapan HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, HKÜ’nün erken çocukluk eğitimi ve müdahalesine yönelik çalışmalarına ve projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kongreye katılan “Erken Çocuklukta Müdahale” alanındaki uzmanlar, araştırmacılar ve uygulamacılar, gelişimsel geriliği olan ya da risk altındaki küçük çocuklara ve ailelerine en güncel ve bilimsel bilgileri paylaşıyor.

HKÜ’den katılım sağlayan HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay panelist olarak, Prof. Dr. Şener Büyüköztürk ise, “Araştırmalarda Nitelik Sorunu ve Çözümler” çalıştayını gerçekleştirdi.

 

UDEMKO2016 Bilim Kurulunda; Prof. Dr. Şener Büyüköztürk ve Prof. Dr. Yaşar Özbay yer alırken, kabul edilen bildiri listesinde Doç. Dr. Latife Özaydın ve Yrd. Doç. Dr. Şermin Metin “Bebekler Beklemez”, ve “Sınıflarında Özel Gereksinimli Çocuklar Bulunan Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf İçi Uygulamalarının İncelenmesi: Gaziantep” ili örneği ile katılırken, Öğretim Görevlisi Begümhan Turhan ise “Erken Çocukluk Çağında Beyindeki Anatomik Değişiklikler ve Nöral Plastisite” ve Araştırma Görevlisi Murat Ali Çınar " Erken Çocukluk Döneminde Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması"  bildiri başlığıyla kongreye katıldı.