ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

Tanıtım

Özel eğitim bölümünün misyonu, özel gereksinimi olan çocukların/bireylerin bilimsel kanıta dayalı yöntem, araştırma ve hizmetler aracılığı ile  bilgi, beceri ve gelişimlerini destekleyerek yaşam kalitelerini arttırmaktır.

Özel eğitim bölümünün vizyonu, özel gereksinimi olan çocukların/bireylerin ve ailelerinin toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız, üretken ve toplumla bütünleşebilmelerini hedefleyen öğretmenler yetiştirmektir.